A Hild téri játszótér és környéke megújítása

Az elmúlt évtizedben több beruházás is történt az V. kerületben, melynek célja a Belváros élhetőbbé tétele volt. Belváros Önkormányzatának célja a „Hild téri játszótér és környéke megújítása” elnevezésű beruházása során a tér és hozzá kapcsolódó közterületek funkcionális, minőségi és esztétikai felújítása, valamint a zöldfelületi arány növelése mellett a korszerű, akadálymentes, gazdaságosan üzemeltethető környezet kialakítása volt. Korszerűsítettük és felújítottuk a Hild téri játszóteret, valamint a térhez kapcsolódó közterületek és a Mérleg utca egy kis szakaszának megújítását is elvégeztük. A Hild tér Október 6. utca folytatásában lévő szakaszának burkolata a „Fő utca program” keretében 2010-ben már megújult. A munkálatok 2022. szeptember 15-én kezdődtek és 2023. szeptember közepéig tartottak.

Történeti háttér

A Hild tér helyén egykor épület állt, az akkor Fürdő, ma József Attila utca 10. szám, amelyben 1881. május 1-jétől Magyarország első telefonközpontja működött. Az épület maradványait 1952-ig folyamatosan elbontották, majd a területet parkosították. A terület rehabilitációja az épület maradványainak eltávolításával lenne teljes, de az időközben ide telepített fák megőrzésének igényével ez nem fér össze.

A tér jelenleg három bejárattal rendelkezik: az Október 6. utca, a zsákutca és a József Attila utca felől. Utóbbit kíséri a bronzból készült, burkolatra állított Rikkancs szobor. Jelenleg egyszerű, zöldfelületbe állított pontalapozott drótkerítés veszi körbe a teret, melyet helyenként vadszőlő fut be. A burkolatok töredezettek, a mai kor térépítészeti elvárásainak már nem felelnek meg. A zöldfelületek nagyon rossz állapotban vannak, emellett a megvilágítás a bekerített területen és a nyugati térfal mentén, a zsákutcában nem elégséges.

Átalakítási koncepció

Olyan változatos, akadálymentes térrendszer kialakítása volt a cél, amelyben egyaránt megtalálhatók a tág terek (pl. a bejárati fogadótér, játszótér), és a kisebb helyek (pingpongasztal és az egyedi tárgyak környezete). A koncepció fontos eleme a bekerített terület és a zöldfelületek növelése, valamint a klímatudatos csapadékvíz-gazdálkodás elősegítése. Az új téralakítási koncepció által a tér szervesen tud kapcsolódni a nyugati térfalhoz, melynek funkcióit ezáltal magasabb színvonalra emeli. A tervezés során fontos szempont volt, hogy a parkban minden nyilvános funkció akadálymentesen elérhető és használható legyen.

A félig (illetve időszakosan teljes hosszban) gyalogossá alakított, félig vegyes forgalmú zsákutca lehetőséget nyújt védett gyalogos kapcsolatok megteremtésére, a funkciók kiegyensúlyozására. A zsákutca kialakítása helyet ad a teraszoknak a kitelepülésre és lehetővé teszi a zöldfelület növelését, így a mai közterület-használati igényekhez és célokhoz a jobban igazodik.

A meglévő értékes faállomány (és lombtömeg) megőrzése mellett a zöldfelület minőségi és mennyiségi növelése volt a cél a faállomány kiegészítésével. Ez a terület városi klímáját és használati komfortját jelentősen javítja. Új fákat is ültettünk a Mérleg utcában és a térbelsőben egyaránt.

Hild téri játszótér új, korszerű megjelenést és eszközöket kapott. Területe a zöldfelületek nélkül 402 m2.

Kerítés és kapuk

A kerítés áthelyezésével a tér elzárható területe északi, déli és nyugati irányban is megnövekedett. Az új, átláthatóságot biztosító, sötétedéskor zárható kapukkal ellátott kerítés az északi oldalon a helyszíni feltárásokkal ellenőrzött közművezetékektől biztonságos távolságban kapott helyet.

3 kapu tagolja a kerítést. A dél-keleti és az észak-keleti sarokban változatlan maradt a kapu helye, viszont az utóbbi kiegészült egy komfortpontként is funkcionáló kapuépítménnyel. A nyugati bejárat a gyalogos utcarész kialakításához igazodik, helyzete párhuzamos az útpályával. A gyalogosfelület kialakításával ennél a kapunál is kialakult egy kellemes teresedés.

A kerítés a járdához, burkolt felülethez csatlakozó részeken alacsony lábazattal épült, ahol viszont a zöldfelület a külső részen is folytatódik, ott lábazat nélküli kerítésmezőkkel készült.

Komfortpont

Az Október 6. utcai bejáratnál található a park bejárati épülete is, mely a játszótér használói számára nyilvános illemhelyként (női-férfi WC, mozgáskorlátozott WC, ami egyben pelenkázó is,) is szolgáló, a kapuval egybeépített építmény. A bejárat közelében szerszámraktár és kukatároló is található. A kinyúló tető esőbeállóként működik. Az épület akadálymentes kialakítású (pl. süllyesztett szegélyek a park határán, az alkalmazott burkolatok és csatlakozásaik is akadálymentesek), a tetején egy extenzív zöldtető kapott helyet.

Zöldfelületek

A meglévő fák és a főutcai növényzet megtartása, életfeltételeinek javítása, a megfelelő árnyékoltság és a mikroklimatikus hatások kedvező alakítása voltak a zöldfelületek tervezésének legfőbb kritériumai. A zöldfelület méretét a térmagban 37%-ra növeltük. A kerítésen belüli tér faállománya megmaradt, azonban a kerítésen kívül 5 db fát törésveszély, kidőlésveszély és környezetbiztonsági okból ki kellett vágni. A kerítésen belül azonban 10 db, kívül pedig 3 db új fát ültettünk el.

A Hild tér helyén 1944‐45‐ig épület állt, amelynek maradványait 1952‐ig folyamatosan elbontották, majd a területet parkosították. A korábbi, területet érintő építkezések során tapasztalt beomlások, és a beruházást megelőző feltárások alapján feltételezhető, hogy az elbontott épület pinceszintjének tömedékelése nem volt szakszerű és teljes körű. A terület rehabilitációja az épület maradványainak eltávolításával lenne teljes, de az időközben idetelepített fák megőrzésének igényével ez nem fér össze. A területen ezért csak ott végeztünk teljes talajcserét (250 cm mélységig), ahol ez a megtartandó fák életfeltételeit, stabilitását (és a megtartandó műtárgyak állékonyságát) nem veszélyeztette.

A József Attila u. 12. sz. alatti épület és a Hild tér közötti utcaszakasz gyalogosforgalmúvá alakításával lehetőség nyílt a parki zöldfelületek kerítésen kívüli folytatására, ezzel a városi zöldfelület jelentősebb mértékű növelésére, Így a telken belül 735 m2, a tervezési területen pedig összesen 851 m2 értékes zöldfelület jött létre. Ezen felül 45m2 az extenzív zöldtető mérete és 30 m2 növénnyel futtatott falfelületet is kialakítottunk.

A Hild téren, a mély rétegű talajcserével érintett parkrészeken 4 db nagy méretű koros fát ültetünk, míg a meglévő fák környezetében 9 db fiatal egyedet telepítettünk.

A nagy lombkorona-fedettség és a környező épületek miatt a tér nagyrészt árnyékosnak mondható. A zöldfelületek fajtaválasztása során figyelembe vettük a benapozás-vizsgálatok eredményét, és a tervezett terepviszonyok miatt kialakuló nedvesebb területeket.

A térbelső vízelvezetése során a csapadékvíz helyben tartására törekedtünk. A lejtésviszonyok alakításával a nagyobb mennyiségű csapadékot a burkolt felületekről a zöldfelületekre vezetjük. A zöldfelületeket süllyesztett szegély határolja, és a domborzat kialakítása lehetővé teszi, hogy a többletvíz a zöldfelületeken előre tervezetten, drénezett részein összegyűjtve, hosszabb idő alatt szivárogjon/párologjon el.

A két játszótér szomszédságában lévő dombot gyepesre alakítottuk ki.

gyepes területeknél intenzív taposástűrő fajokat telepítettünk az egyedi tárgyak, a tipegők, a pingpongasztal, az egyedi padok, a páraoszlop környezetébe, illetve a József Attila utcai bejárat környezetébe, ahol várható az esetleges átközlekedés. A többi helyen a taposást kevésbé tűrő, magasabb fajokat alkalmaztunk.

A zöldfelületek – a tér közepétől a kerítés vonaláig egyre növekvő – domborzatának játékosságát még inkább kiemelve, változatos magasságú cserjéket ültettünk. Az évelők közül a hosszan virágzó fajtákat alkalmaztuk.

Kúszónövényekkel futtattuk be növényfuttató szerkezet segítségével a két Október 6. utcai térfal téren belüli oldalát. A fal lábazata előtt zöldfelület található, így lehetőség van talajkapcsolatos zöldfal létesítésére.

A komfortpont tetején zöldtetőt alakítottunk ki olyan szárazságtűrő, lágyszárú évelő növényekből, amelyek a természetes élőhelyükön is nagyon szélsőséges körülmények között fejlődnek. A vegetációt nem kell öntözni és kaszálni sem.

Öntözőberendezések

A zöldfelületek és a fák vízutánpótlásáról automata öntözőrendszer gondoskodik. A Hild tér növényfelületeinek öntözési vízellátását talajvízkút fúrásával oldottuk meg és földbe telepített, csak az öntözés idejére kiemelkedő fúvókákkal rendelkező rendszer létesült. A korszerű rendszer segítségével lehetővé válik az egyes növényfelületek egyenletes beöntözése, így a szükséges vízmennyiséget oly módon tudjuk kijuttatni, hogy felesleges vízpazarlás ne történjen. Külön öntözzük a gyep és cserjefelületeket, valamint a fákat. A gyepfelületek esőztető öntözést, a cserjefelületek pedig csepegtető öntözést kaptak. A fákat felszín alá telepíthető automata faöntöző berendezésekkel láttuk el, melyek alkalmasak az előírt mennyiségű víznek a gyökérzónába juttatására, valamint a talaj szellőztetésére is.

Új burkolatok

A Hild téren a térbelsőben műgyanta kötésű kőburkolatot, a hozzá tartozó átépült, szintbe emelt rövid utcaszakaszokon (Mérleg utca egy szakasza és a Hild térre bevezető zsákutca) pedig természetes kő burkolatot építettünk.

Mérleg utcai útpálya és parkolófelületek a Főutcához csatlakozva, azzal megegyező színű, minőségű, kiosztású, felületkezelésű és vastagságú gránit burkolatot kaptak. A Mérleg utca északi oldalán a szegély vonala megmaradt, de a megemelt útpálya szinthez képest 2 cm-es kiemelést kapott. A Mérleg utca Hild térhez közelebbi oldalán szintén 2 cm-re kiemelt szegélyt alakítottunk ki, az új parkolóhelyek kialakítása, a zsákutcai szakasz szintbe emelése, és vegyes forgalmúvá alakítása miatt, új nyomvonalon. A Mérleg utcai járdák aszfalt burkolatát mészkőre cseréltük.

A zsákutcában az útpálya teljes szintbe emelésével az épülethomlokzattól az áthelyezett kerítésig tartó teljes keresztmetszetben szegély nélküli vegyes forgalmú, illetve a József Attila utca 12. szám előtt gyalogosforgalmú utcaszakaszt alakítottunk ki. Ez az útszakasz is teherbíró burkolattal épült, a fenntartó munkák, az áruszállítás, illetve a katasztrófavédelem járműveinek behajtását lehetővé téve. A Mérleg utca 11. szám homlokzata előtt 5 db parkolóhelyet jelöltünk ki, melyek helyén a nyári időszakban terasz terület alakítható ki. A mészkő járda és útburkolat rakásmintája igazodik a Főutca burkolatkiosztásához.

A térbelsőben műgyanta kötésű burkolatot építettünk, míg a játszótéren ütéscsillapító öntött gumiburkolat épült.

A körbekerített teret és közvetlen környezetét azonos burkolati minőség (szín és anyag) fogja össze és kapcsolja vizuális egységként a nyugati térfalhoz. A külső részeket a szigorú, úttengelyekhez igazodú merőleges rendszerű kiosztás különíti el a parkon belüli íves vonalvezetéstől.

Felújítottuk a forgalomtechnikai elemeket, úttartozékokat (szegélyek, parkolást gátló elemek). A felszíni vízelvezetés korszerűsítésével együtt a közművek felszíni elemeit (víznyelők, fedlapok, tűzcsapok stb.) szintbe helyeztük, felújítottuk, cseréltük.

Befogadó játszótér

Egy olyan, úgynevezett befogadó játszóteret alakítottunk ki, amit a különféle fogyatékkal élő és az ép gyermekek egyaránt használhatnak. Fontos szempont volt, hogy a játékok akadálymentesen megközelíthetőek legyenek és a mozgásukban, hallásukban, látásukban korlátozott gyerekek is találjanak számukra megfelelő játszóeszközt.

A játszótér és a játszóeszközök megjelenését, a képi és hangi világát a Kufli mesekönyvek és animációs filmek arculata alkotják. A Kufli mesekönyvek szerzője, Dániel András, a Hild téri játszótérhez kapcsolódóan egy mesét írt, melynek története szervesen kapcsolódik a játszóelemekhez. A mese olvasható a játszótéren is, a mesetáblán.

Kik is azok a Kuflik?

"Nem is kifli. Nem is kukac. Nem is bab, de nem is kavics. Kufli. Egy kufli sok mindenre hasonlít, és semmire sem. Pattog, mint egy gumilabda, pedig nem is az. Színes, mint egy nyalóka, pedig nem ehető. Van kicsi, van nagy. Van kövér és van sovány. Jönnek-mennek, sosem tudni, honnan hova...”

Ők tehát a kuflik, akik egy elhagyatott réten élnek, egy se nem túl kemény, se nem túl puha, éppen megfelelő kupacban. Szeretnek például hempergőzni és futkorászni, csakúgy nézni a naplementét és heverészni. A szereplők: Zödön, Hilda, Bélabá, Titusz, Fityirc, Pofánka, Valér. A mese írója: Dániel András

A játszótér kialakítása

A mesében is megjelenő nagy régi öreg fa alatt megjelenik a gumiburkolatban a rét és a rajta heverésző kuflik. A réten kapott helyett a játékok zöme és a nagy, Zödön formájú fa játszótorony is. A játékok között megtalálható Pofánka és Valér mérleghintázása, Fityirc lila gombja, virág formájú rugós játék, forgatható mesekockás kirakó játékok, fészekhinta, laphinta és baby hinta, trambulin, közösségi játszófelület, homokozó (mozgáskorlátozott gyermekek számára is) és forgó. Megjelenik a jól ismert Beszélő tuskó eleme is. A téren számos tábla található a mesében fellelhető feliratokkal. A gyerekek hangtölcséren tudnak a bokrokból kommunikálni és fotófal előtt pózolni.

A felnőtteknek és szülőknek is kedvez a park, hiszen az elhelyezett Hozd-vidd könyves szekrény kínálatából a választott könyvet a Fityirc formájú fotelben elolvashatják. Egyedi gyártású fából készült szobrok (4 db) is színesítik a játszóteret: Varázsgomba, Pofánka, Valér és Titusz alakjában.

Külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a befogadó játszótéren a mozgáskorlátozott, a látássérült, a hallássérült és az autista gyermekek és felnőttek is találjanak megfelelő játszóelemet. Az akadálymentes közlekedési pontok a játékelemeken, a rámpák, valamint a hozzáférhető és biztonságos játékok a mozgáskorlátozott igényeket szolgálják ki. Találhatók tapintható jétékelemek (érdekes formák, felületek, élményfal, fali panelek) a látássérült gyermekek számára. Számukra fontos a kontraszt, ezért a színhasználat és a veszélyzónák kialakításánál erre is figyeltünk. A hallássérült gyermekek számára fontos a szemkontaktus biztosítása játék közben, ezért nyitott, betekinthető játékelemeket, játszófelületeket használtunk. Kiemelten fontos a világítás is a számukra a jól láthatóság, jól látszódás szempontjából. A zavaró ingereket egyszerű, de érdekes formavilágok alkalmazásával csökkentettük az autista gyermekek számára. Kerültük a túlbonyolítást a játékoknál és a helyszíneknél.

A forgó játékelemek 4 év feletti gyerekek számára készültek, készségfejlesztő, a centrifugális erőt és a test súlyát használó forgó, billegő játékok, amelyeket a gyermekek fekve, állva és ülve használhatnak. Fogyatékkal élő gyermekek számára is ajánlottak.

A trambulint szintén 4 év felett lehet használni ugrálásra, mozgáskorlátozott gyermekek számára is.

Zödön formájú fa játszótorony a 3 év feletti korosztály számára készült egyedi mesefigura. A játszószer részei: műanyag csúszda, felmászóháló, mászófal az oldalakon, akadályelemek, kilátó, szócső, függőágy.

Hinták: több korosztály is használhatja egyszerre, valamint mozgásukban korlátozott gyermekek is. A fészekhinta mellett van egy laphinta és egy bölcső üléses hinta is. Fogyatékkal élő gyermekek számára is ajánlottak.

A rugós játék a 2-6 éves korosztály számára készült, egyszere négyen játszhatnak a tavirózsát formáló, egyrugós játékkal. Fogyatékkal élő gyermekek számára is ajánlott.

A 3-8 éves korosztály számára többszemélyes, két rugó alátámasztású mérleghintát helyeztünk el. Fogyatékkal élő gyermekek számára is ajánlott.

Homokozóból kétféle is megtalálható: az egyik egy hagyományos kialakítású, a másik pedig a 2-6 éves korosztály számára készített színes, forgó asztallapú, készségfejlesztő homokozó asztal. Fogyatékkal élő, mozgásukban korlátozott gyermekek számára is ajánlott. A felső körlapon tölcsér, szita, tányér és különböző méretű nyílások találhatók, az alsó elforgatható asztallap nagyobb, melyen szintén több nyílás van.

A 4 évnél idősebb korosztály számára ajánlott a kétszintes csúszdás játszótorony. A játszóvár részei: 2 db műanyag csúszda, 1 db kétcsőcsúszda, 1 db mászóhálós feljáró, 1 db felmászófal, 3 db kreatív játszópanel. Fogyatékkal élő gyermekek számára is ajánlottak egyes elemei.

Készségfejlesztő játék (iránytű) 1-4 éves korosztály számára készült, manipulatív elemekkel, melynek méretei igazodnak a korosztály adottságaihoz. Ez is ajánlott fogyatékkal élő gyermekek számára.

A tükör panel a percepciófejlesztés vizuális eszköze. A tükörfelületek eltorzítják a valóságot, amitől kövérnek, vékonynak, magasnak vagy alacsonynak tűnünk a tükör ívétől függően. Segítenek megérteni, hogyan használjuk a homorú és domború tükröket a mindennapi életben. Integrált és akadálymentes játék.

Az egyedi forgatható mesekockás kirakókból kettő is található a játszótéren. Mindegyik 3 részből áll, a részeik önállóan forognak és különböző kufli-figurákat lehet kirakni belőlük.

A Beszélő tuskó szintén egyedi játékelem, három ki- és bejárattal rendelkezik, kúszásra, mászásra alkalmas. A két végén nyitott Beszélő tuskó alagút mellett a kufli mese egyik főszereplője, Moha Manyi, is megjelenik.

A játszótéren a tájékozódást egyedi feliratos táblák is segítik. A kufli-figurákat ábrázoló fotófal mögé állva kicsik és nagyok is készíthetnek vicces fotókat.

Megújult közvilágítás

Az Október 6. utcában a világítás a 2010-es felújítás során átépült, itt az azóta amortizálódott és a mai szigorúbb előírásoknak már nem megfelelő fényforrások cseréje valósult meg, összesen 5x3, azaz 15 db lámpatest esetében.

Mérleg utcai szakaszon 1 db befüggesztett lámpatest és 1 db kétágú közúti kandeláber biztosítja a világítást. A befüggesztett lámpatestet helyben cseréljük. A kétágú kandeláber cseréje a Főutcában (Október 6. utca) a tér mentén található „faág” típusú, tört vonalú, nagy fénypontmagasságú oszlopokra történt, melyre azonos világítótestek kerültek.

térbelsőben (a kerítésen belül) a barátságos hangulat megtartása mellett biztosítottuk a közbiztonság megteremtéséhez szükséges megvilágítást. A térbelsőben összesen 9 db lámpaoszlopot telepítettünk, oszloponként 1 vagy 2 db lámpatesttel.

A korábban sötét és elhanyagolt zsákutca világítása 6 m-es kandelábereken, a parkkal megegyező típusú világítótestekkel újult meg, így a zsákutcában összesen 5 db új lámpaoszlop van.

Utcabútorok

A kerítésen kívül 5 db, belül pedig 7 db új hulladékgyűjtő edényt helyeztünk ki a felújítással érintett területre. Továbbá a Mérleg utca és a zsákutca sarkán egy kutya higiéniás hulladékgyűjtőt is elhelyeztünk.

A Mérleg utcában a parkolósáv mentén elhelyezett fák védelme érdekében parkolásgátló oszlopokat helyeztünk el a faveremrácsok körül.

Hajlított acélcsőből készült kerékpártámaszokat telepítettünk a Hild téren kívül az Október 6. utcában (11 db) és a zsákutcai szakaszon (7 db). 

faveremrácsok egyedi kinézetű öntöttvas kivitelben készültek a Mérleg utcában telepített fákhoz.

Padokból többféle is található, igazodva a téren belüli funkciók kiszolgálásához:

Az íves padok (6 db) a burkolt felület szegélyének vonalát követik és jellegzetes megjelenést kölcsönöznek. Az ülőfelületük keresztirányú tömör fahasábokból áll. A padok közül 2 db 8 m hosszú, 2 db 10 m hosszú, 3 db 8 m hosszú, 1 db pedig 4 m hosszú. Támlás szakaszokat létesítettünk, hogy komfortos legyen a padok használata. Ülésmélységük: 50 cm, sugaruk változó méretű. 

Egyedi, lekerekített bumeráng alakú padok (5 db) két különböző méretben (4 db kisebb és 1 db nagyobb méretű), és 45 cm magassággal készültek. Megpihenve rajtuk, három különböző irányban is lehet szemlélni a környezetet. A nagyobb méretű pad egy közepes méretű fa körülölelésére, védelmére is alkalmas.

A játszótéren kívüli és a játszótéren elhelyezett hangtölcséreket egyaránt összekötöttük. Két tölcsért talajtakaróval borított zöldfelületben elhelyezett tipegőkön/ugrálókon lehet megközelíteni, kettő pedig a burkolatszegély mentén helyezkedik el. A tölcséreket földalatti csövek és egy speciális hangelosztó kötik össze. Szokatlanul nagy távolságokra, akár 50 méterre is lehet kommunikálni velük elektronikus erősítők használata nélkül.

A téren két helyen helyeztünk el tipegőket. A tipegők külön játékélményt biztosítanak és ösztönzik a mozgást, hiszen hangot adnak ki, ha ráugranak vagy keresztülfutnak rajta. Az ugrálófelület textilerősítésű gumiszalagból készült. A „hangpárnák” minden korosztály számára szórakoztathatóak lehetnek.

A pingpongasztalt a zöldfelületekkel és egyedi padokkal körülvett teresedésre helyeztük el, melynek kialakításánál figyelembe vettük a várható használói csoport igényeit, és az eszköz körül a szükséges szabad területet biztosítottunk, valamint egyedi padokat helyeztünk el az asztal körül a nézőknek.

A Hild tér nyugati oldalán burkolatban álló páragyűrűt helyeztünk el, ami egy olyan egyedi tervezésű acélszerkezet, mely a víz-levegő kapcsolatot hangsúlyozza. Magában foglalja a vízellátást biztosító íves csővezetéket, az ezt megtámasztó cső tartószerkezetet, valamint az ezek takarására szolgáló lemez borítást. A vízellátó csőben kialakított menetes furatok a párásító fúvókák elhelyezését szolgálják, így a páragyűrű oldalán a fúvókákból kilépő párakúpok összessége gyűrű alakú, egészen különleges páraképet alkot. A gyűrűn áthaladva a látogatók egy klimatizált térrészre jutnak, mely különösen a nyári melegben felfrissülést jelent számukra. A méreteinek és süllyesztett kialakításának köszönhetően, felnőttek és babakocsival vagy kerekesszékkel közlekedők is könnyedén átközlekedhetnek alatta.

A gyerekbarát ivókút, egyszerű, letisztult formavilágú, masszív acélszerkezet, mely időzített nyomógombos csapteleppel rendelkezik. Az északkeleti kapuhoz kapcsolódó fogadótérre telepítettük.

A József Attila út mentén (a kerület több pontján megjelenő) zöld buszvárót helyeztünk el. A növényeinek öntözése (a teljes járda menti zöldsávval együtt) a tér öntözőrendszerébe kapcsolódik.

A köz‐ és vagyonbiztonság növelésére a térvilágítási oszlopokkal összehangolva térfigyelő kamerarendszert is telepítettünk.

A játszótér 0–24 órás őrzést is kapott.

Forgalmi rend

Alapvetően megmaradt a korábbi forgalmi rend. A Hild tér nyugati határoló útja zsákutca maradt, de a József Attila utca felé eső része forgalommentessé vált.

A parkolási rend kialakításánál célunk volt a meglévő parkolók szabályos méretűvé és használhatóvá alakítása a zsákutcában. A Mérleg utcai szakaszon, a Hild tér oldalában 2 db új parkolóhelyet alakítottunk ki. A Mérleg utca 11. szám homlokzata előtt 5 db parkolóhelyet jelöltünk ki.

A Mérleg utca és Október 6. utca érintett szakaszán a kerékpározás feltételei nem változtak. Az Október 6. utcán, a téren és a Duna felé eső határoló zsákutcában több helyszínen kerékpártámaszokat helyeztünk ki.

Észrevétele, kérdése van?

Amennyiben észrevétele van, kérjük, jelezze a Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címen vagy a +36 1 428 0425-ös telefonszámon.